PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


Adresa
Slavka Batušića 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt tel.
+385 (1 ) 3874 503
+385 (1) 3899 199
Email
borna@pentagram.hr
zeljko@pentagram.hr

Kako do nas


Lokacija

Pitanje ?