PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA 2023 (EUR)

Korisničke upute za prelazak na poslovanje s EUR-om

1. INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaSoft'

1. Trgovačko društvo
2. Obrt
3. Maloprodajna blagajna
4. BI Analizator 2023
5. Faktoring
6. CRM 2023

2. INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaCloud'

1. Trgovačko društvo
2. Obrt
3. Maloprodajna blagajna
4. BI Analizator 2023
5. Faktoring
6. CRM 2023
7. Maloprodajna blagajna FIS

3. INSTALACIJA POMOĆNIH PROGRAMA i KOMPONENTI