PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA

1. INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaSoft'

1. Velika i srednja
2. Srednja i mala
3. Obrt
4. Maloprodajna blagajna
5. BI Analizator 2017
6. Faktoring
7. CRM 2017

2. INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA PROGRAMSKIH PAKETA 'PentaCloud'

1. Velika i srednja
2. Srednja i mala
3. Obrt
4. Maloprodajna blagajna
5. BI Analizator 2017
6. Faktoring
7. CRM 2017

3. INSTALACIJA POMOĆNIH PROGRAMA i KOMPONENTI