PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


PENTASOFT kratki opis paketa 1.       ERP   za velika i srednja poduzeća (integrirani poslovni informacijski sustav)

2.       KNJIGOVODSTVENI PAKET ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA

3.       KNJIGOVODSTVENI PAKET ZA OBRTNIKE

4.       KNJIGOVODSTVENI PAKET ZA KNJIGOVODSTVENE SERVISEPaketi se sastoje od pet modula :


1.     Robno-financijski modul

2.     Obračun dohodaka

3.     Dugotrajna imovina

4.     Maloprodajna blagajna

5.     Analizator (samo za velika i srednja poduzeća)U svim  paketima izvršena je potpuna integracija robnog i financijskog knjigovodstva. Dugotrajna imovina i plaće integrirane su s financijskim knjigovodstvom. Svaki modul može raditi samostalno i nije obavezna kupnja svih modula u paketu.


Svaki paket obuhvaća poslovanje :


-       Trgovinu (nabava i prodaja)

-       Proizvodnju

-       Servisnu djelatnost


s pratećim knjigovodstvom , izvještajima i analizama.


Paketi za poduzeća se razlikuju po svojim mogućnostima rada , opcijama , dodatnim poljima za  podatke .... U koliko se ukaže potreba za prelaz s jednostavnijeg paketa na složeniji , korisnik nadoplati razliku , a  prelazak je automatizirani bez potrebe za dodatnim angažmanom korisnika i .


Svi paketi sadrže potrebne ispise koje predaju mjesečno ili godišnje ( ili po potrebi ) raznim službama i koji se generiraju automatski na temelju vaših unosa podataka npr. prijava PDV-a , knjige URA-IRA, i generatore datoteka RS obrazac  , IP kartice... , statistički izvještaj, račun dobiti i gubitka, ... Sve izvještaje možete spremiti u xlsx (excel ), pdf, docx (word),.. formatu i koristiti ih za daljnje potrebe. Ponude i račune možete poslati primatelju direktno iz programa u 'pdf' formatu bez potrebe za dodatnom radnjom. Potvrdu o slanju dokumenta dobivate u svoj mail klijent.


Zahvaljujući korištenju moderne tehnologije moguć je udoban rad s udaljene lokacije (kuća, podružnica , s puta i sl.) putem interneta (VPN konekcija na vaš server ili radnu stanicu u poduzeću) kao da ste u svojoj firmi (on line) ,te razmjena dokumenata između poslovnica i centrale (off line).


, generiranje PDV obrasca, knjige URA-IRA, slanje dokumenata partnerima putem e-maila... Moguć je rad s udaljene lokacije (kuća, podruznica i sl.) te redovna razmjena dokumenata između poslovnica i centrale. Internet prikaz ponude proizvoda i usluga na web stranicama poduzeća, prikaz tekućeg stanja lagera, direktne on-line web narudžbe, automatsko ažuriranje web sadržajaERP   (integrirani poslovni informacijski sustav) za velika i srednja poduzeća


Specifičnosti ovog paketa su njegove mogućnosti i detalji. Detaljno su razrađene izvještaji za praćenja partnera ili robe robe (količine , rabati cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)


Neke od mogućnosti u radu:


-       Dispozicije partnera

-       Dvojezičnost u nazivima artikala

-       Podaci za ispis deklaracija, dodatni opisi artikla , slika artikla

-       Devizno poslovanje


Neke od mogućnosti izvještavanja:


-       Top liste kupaca

-       Top liste dobavljača

-       Top liste artikala

-       Analiza prodaje po kupcima (količine , rabati, cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)

-       Analiza prodaje po artiklima (kupci ,količine , rabati ,cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)

-       Analiza prodaje po grupama artikala (kupci ,količine , rabati ,cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)

-       Analiza prodaje po podgrupama artikala (kupci ,količine , rabati ,cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)

-       Analiza prodaje po referentima (kupci ,količine , rabati ,cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)

-       Analiza prodaje po regijama (kupci ,količine , rabati ,cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)

-       Analiza prodaje po poslovnicama (kupci ,količine , rabati cijena , prometi ,  postoci i iznosi RUC-a)

-       Filtriranje podataka za izvještaje po kupcima, artiklima, grupama, referentima, šiframa,...