PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


PentaSoft 2023 

INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA APLIKACIJA PentaSoft 2023

Faktoring poduzeća

1. Financijski modul

2. Obračun dohodaka

3. Dugotrajna imovina

4. Faktoring modul