PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA APLIKACIJA PentaCloud

Velika i srednja poduzeća

1. Robni - financijski modul

2. Obračun dohodaka

3. Dugotrajna imovina