PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


PentaSoft 2023 

INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA APLIKACIJA PentaCloud 2023
Obrt

1. Robni - financijski modul

2. Obračun dohodaka

3. Dugotrajna imovina