PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


PentaSoft INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA

1. INSTALIRAJ POTREBNE KOMPONENTE

.NET Crystal report

2. DB Admin 2017

Ažuriraj baze i ispise

3. PentaSoft Admin 2017

Konfiguriranje pristupa firmama i obrtima

4. PentaSoft NG 2017

Priprema baze za novu knjigovodstvenu godinu