PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.


PentaSoft 2023 

PentaSoft INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA 2023

1. INSTALIRAJ POTREBNE KOMPONENTE

.NET Crystal report

2. DB Admin 2023

Ažuriraj baze i ispise

3. PentaSoft Admin 2023

Konfiguriranje pristupa firmama i obrtima

4. PentaSoft NG 2023

Priprema baze za novu knjigovodstvenu godinu

5. PentaSMark 2023

Označavanje firmi/obrta za koje želite nastaviti poslovanje u EUR-ima

6. PentaSoftKN2EUR 2023

Priprema baze za nastavak poslovanja u EUR-ima
Prijenos i sinhronizacija matičnih podataka
Prijenos početnih stanja, financijsko, robno, kupci, dobavljači, dohodci

7. TEST RiF

Testna verzija robno-financijskog modula