PentaCloud 24/7
Cloud rješenje PentaSoft ili ERP paketa.






INSTALIACIJE ILI AŽURIRNJA APLIKACIJA PentaSoft

Faktoring poduzeća

1. Financijski modul

2. Obračun dohodaka

3. Dugotrajna imovina

4. Faktoring modul